Wiadukty WD-12, WD-15 Linia kolejowa E75 Czyżew – Białystok

Montaż konstrukcji stalowej wiaduktów:

  • wiadukt WD-12 – rozpiętość teoretyczna 25.85 [m], masa 65.763 [t]
  • wiadukt WD-15 – rozpiętość teoretyczna 21.59 [m], masa 48.791 [t]