Zarządzanie jakością

2P SOLUTION Sp. z o.o. skutecznie wdrożyła procedury spełniające wymagania norm: 

PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 3834; PN-EN 1090 

w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

celem poprawienia efektywności działania oraz powiększenia zdolności produkcyjnej.