Polityka jakości

Polityka firmy 2P SOLUTION Sp. z o.o.

2P SOLUTION profesjonalnie i z pasją zajmuje się wytwarzaniem oraz montażem konstrukcji stalowych i realizacją usług spawalniczych na najwyższym światowym poziomie.

Wysokie standardy jakości odnoszą się do całego otoczenia, w którym funkcjonuje nasza firma. Skutecznie wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:

PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090, dzięki czemu możemy w pełni realizować wymagania naszych Klientów.

Prowadzimy działalność produkcyjną opartą na strategii „win-win”, dążąc do harmonijnego rozwoju firmy przez zwiększanie wartości swoich Klientów. Wyraża się to w etycznych i uczciwych relacjach Zarządu Spółki z Klientami i Kontrahentami. Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny społecznie, stosując następujące wartości i zasady:

  • przestrzegamy litery i ducha prawa, podejmując otwarte i uczciwe działania, by jako firma stać się pożądanym partnerem biznesowym;
  • tworzymy nowe, a także rozwijamy istniejące, zaawansowane technologie w usługach montażowych oraz dostarczamy wyróżniające się produkty zaspokajające potrzeby Klientów;
  • poświęcamy się wytwarzaniu produktów bezpiecznych i nieszkodliwych dla środowiska oraz podnoszących jakość życia;
  • pielęgnujemy kulturę przedsiębiorstwa wzmacniającą kreatywność jednostek i wartość pracy zespołowej w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania.

Dążymy, aby marka 2P SOLUTION zawsze kojarzyła się naszym Klientom z profesjonalną i rzetelną obsługą, a także wysoką jakością naszych wyrobów i usług. Działalność naszą ciągle doskonalimy, realizując postawione sobie cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj.:

  • wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych technik i technologii w produkcji i montażu konstrukcji stalowych;
  • ciągłe doskonalenie i skuteczny nadzór nad procesami spawania materiałów metalowych;
  • współpraca z partnerami gospodarczymi w dziedzinie badań i projektowania, aby osiągnąć stabilny, długoterminowy wzrost, a przy tym stale otwierać się na nowe partnerstwa;
  • dalszy rozwój bazy organizacyjnej i finansowej firmy na potrzeby realizowanych projektów oraz efektywne zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Świadomi podjętych zobowiązań, dokładamy wszelkich starań, by poprzez ciągłe podwyższanie skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także zarządzenie ryzykiem w obszarze jakości wykraczającym poza 2P SOLUTION  obejmującym partnerów biznesowych, takich jak podwykonawcy i dostawcy zaangażowani  w nasze projekty, zobowiązania te realizować na miarę oczekiwań naszych Klientów.