Rekomendacje

2P SOLUTION uzyskała rekomendacje Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji nr 10/M/21 do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także stosownie do zapisów zawartych w Polskich Normach, w zakresie: