Torowisko i wózek rewizyjny

Prefabrykacja konstrukcji stalowej torowiska i wózka rewizyjnego o łącznej masie ~25 ton