Przebudowa mostu na rzece Łabuńka w Zamościu

Montaż konstrukcji stalowej 3-przęsłowego mostu o długości 36,3m i masie 180ton