Most Vysočina w m. Velké Meziříčí – ETAP I

Montaż konstrukcji stalowej w ramach przebudowy najwyższego mostu drogowego autostady D1 w Czechach.

Most belkowy o długości 425m i masie ~6000 ton