Most przez rz. Wisłę w Kiezmarku

Prefabrykacja, zabezpieczenie antykorozyjne, dostawa i montaż wyposażenia mostu