Formy XBLOC

Wykonanie wraz z dostawą 5 szt. stalowych konstrukcji form do prefabrykacji żelbetowych elementów XBLOC