Formy XBLOC PLUS

Wykonanie wraz z dostawą 58 szt. stalowych konstrukcji form do prefabrykacji żelbetowych elementów XBLOC PLUS